Thống kê
Hôm nay : 49
Tháng 10 : 379
Năm 2022 : 10.464
 • Cáp Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Ủy viên chi bộ
  • Điện thoại:
   0377129383
  • Email:
   thuymnhaixuan@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ nhà trẻ
  • Điện thoại:
   01628060005
  • Email:
   thanhhuonghaixuan@gmail.com
 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0948646252
  • Email:
   trieuthuong2008@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ny
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   0976352260
 • Lê Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   01677770348
 • Hoàng Thị Anh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ nhà trẻ
  • Điện thoại:
   01684105851
  • Email:
   anhthihx@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   01677772989
  • Email:
   tinhtho10031985@gmail.com
 • Lê Thị Sương Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Phó bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   01665148121
  • Email:
   suongthumnhx@gmail.com