Thống kê
Hôm nay : 45
Tháng 10 : 375
Năm 2022 : 10.460
  • Trần Thị Lan
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch công đoàn
    • Điện thoại:
      0948646252
    • Email:
      trieuthuong2008@gmail.com
  • Lê Thị Ánh Thương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      GV - Ủy viên công đoàn
    • Điện thoại:
      01656857365
    • Email:
      khanhngoc169@gmail.com
  • Cáp Thị Thấy
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó hiệu trưởng - Phó bí thư Chi bộ - Chủ tịch công đoàn
    • Điện thoại:
      0978631511
    • Email:
      thayhaixuan@gmail.com