Thống kê
Hôm nay : 45
Tháng 10 : 375
Năm 2022 : 10.460
 • Cáp Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Ủy viên chi bộ
  • Điện thoại:
   0377129383
  • Email:
   thuymnhaixuan@gmail.com
 • Lê Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0372883191
  • Email:
   nhuytruongmn@gmailcom
 • Lê Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ nhà trẻ
  • Điện thoại:
   01628060005
  • Email:
   thanhhuonghaixuan@gmail.com
 • Mai Nữ Anh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0914226369
  • Email:
   anninh2012@gmail.com
 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0948646252
  • Email:
   trieuthuong2008@gmail.com
 • Lê Thị Uyên Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   01666985075
  • Email:
   uyennhiys20.yt2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ny
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   0976352260
 • Nguyễn Thị Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   0914713956
 • Lê Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   01677770348
 • Cái Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   01693622575
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0945449045
  • Email:
   thuhx1978@gmail.com
 • Hoàng Thị Anh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ nhà trẻ
  • Điện thoại:
   01684105851
  • Email:
   anhthihx@gmail.com