$result;}} ?> Trường Mầm non Hải Xuân
 • 33343084_2053636394957683_865513996944408576_n
 • 33471844_2053636411624348_6056181273527844864_n
 • 33308229_2053636341624355_183195396149870592_n
 • 30742940_1858572004443078_3272619763628507136_n
 • 30743444_1858572064443072_2104237600821739520_n
 • 30743817_1858570491109896_3761365768940290048_n__1_
 • 30741420_1858572114443067_4734046003148095488_n
 • 30742725_1858572174443061_2442742119656325120_n
 • 30728903_1858570444443234_3876029902411005952_n
 • 30742601_1858570634443215_4387421608122253312_n
 • 31044826_1858571011109844_3637438980150001664_n
 • 30623781_2080949408827231_352580483873243136_n
 • 30629478_2080949342160571_909819217417601024_n
 • 30629789_2080949212160584_370842328333549568_n
 • 30698030_2057318604545929_9208207117217955840_n
 • 30704886_2057318684545921_9105624980153958400_n
 • 30704352_2057318561212600_1496578472368144384_n
 • 30546415_2105377499697946_273505304_o
 • 30550456_2105377653031264_1123059897_o
 • 30768710_2105377649697931_941355449_o
 • 31059526_1859423711024574_3626722766163542016_n
 • 31069094_1859423527691259_443175032206655488_n
 • 29541182_1847864448847167_6318833983793535783_n41
 • 30771507_2105377656364597_130197602_o
 • 31068913_1859423664357912_7917351646978375680_n
 • 30706375_1858570977776514_2653733547713495040_n_-_Copy
 • 29542242_1847864642180481_4396539871412794325_n27
 • 30706375_1858570977776514_2653733547713495040_n
 • 31093328_1859423344357944_3317707647402115072_n
 • 31131619_1859423451024600_4335641933373243392_n
 • 30728903_1858570444443234_3876029902411005952_n_-_Copy
 • 29570820_1847865022180443_2364474160758541628_n94
 • 30739125_1858572244443054_6725735965958078464_n_-_Copy
 • 31131813_1859423484357930_3561241720538529792_n
 • 29597319_1847864568847155_7858961129479115582_n49
 • 30739125_1858572244443054_6725735965958078464_n
 • 29542974_1847864908847121_1080603010569733708_n66
 • 29542012_1847864695513809_1285339699921681954_n36
 • 30740339_1858570584443220_9078853675903877120_n_-_Copy
 • 29571011_1847864612180484_2930046342438911376_n83
 • 29570585_1847864978847114_8799613913723736639_n17
 • 30742058_1858570397776572_2500466969740836864_n
Cho bé yêu

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Hưởng ứng ngày hội “Giọt hồng yêu thương” năm 2018

Kế hoạch tuần

Kế hoạch công tác tháng 5/2018

Thực đơn tháng 5/2018

Sáng nay ngày 22/4, Các cháu trường MN Hải Xuân được Bác sĩ TW Huế ra khám Sức khỏe. Mỗi cháu được nhận thêm một phần quà từ Dự án Zhi-Shan...Phụ huỳnh, Giáo viên và toàn thể các cháu xin chân thành cảm ơn chương trình.

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Trường MN Hải Xuân tổ cho trẻ khám phá "Tủ sách Búp bê" với ý nghĩa " Một cuốn sách- vạn điều hay".

Thực đơn tháng 04/2018

Cho bé yêu

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Hưởng ứng ngày hội “Giọt hồng yêu thương” năm 2018

Kế hoạch tuần

Kế hoạch công tác tháng 5/2018

Thực đơn tháng 5/2018

Sáng nay ngày 22/4, Các cháu trường MN Hải Xuân được Bác sĩ TW Huế ra khám Sức khỏe. Mỗi cháu được nhận thêm một phần quà từ Dự án Zhi-Shan...Phụ huỳnh, Giáo viên và toàn thể các cháu xin chân thành cảm ơn chương trình.

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Trường MN Hải Xuân tổ cho trẻ khám phá "Tủ sách Búp bê" với ý nghĩa " Một cuốn sách- vạn điều hay".

Thực đơn tháng 04/2018

Cho cha mẹ

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Hưởng ứng ngày hội “Giọt hồng yêu thương” năm 2018

Kế hoạch tuần

Kế hoạch công tác tháng 5/2018

Thực đơn tháng 5/2018

Sáng nay ngày 22/4, Các cháu trường MN Hải Xuân được Bác sĩ TW Huế ra khám Sức khỏe. Mỗi cháu được nhận thêm một phần quà từ Dự án Zhi-Shan...Phụ huỳnh, Giáo viên và toàn thể các cháu xin chân thành cảm ơn chương trình.

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Trường MN Hải Xuân tổ cho trẻ khám phá "Tủ sách Búp bê" với ý nghĩa " Một cuốn sách- vạn điều hay".

Thực đơn tháng 04/2018

Cho bé yêu

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Hưởng ứng ngày hội “Giọt hồng yêu thương” năm 2018

Kế hoạch tuần

Kế hoạch công tác tháng 5/2018

Thực đơn tháng 5/2018

Sáng nay ngày 22/4, Các cháu trường MN Hải Xuân được Bác sĩ TW Huế ra khám Sức khỏe. Mỗi cháu được nhận thêm một phần quà từ Dự án Zhi-Shan...Phụ huỳnh, Giáo viên và toàn thể các cháu xin chân thành cảm ơn chương trình.

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Trường MN Hải Xuân tổ cho trẻ khám phá "Tủ sách Búp bê" với ý nghĩa " Một cuốn sách- vạn điều hay".

Thực đơn tháng 04/2018

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 3
Tháng trước : 408