• 2_n
 • 124
 • 5_n
 • 4_n
 • 6
 • 8_n
 • 9_n
 • 10_n
 • 11_n
 • 12_n
 • 13_n
 • 14_o
 • 15n
 • 33471844_2053636411624348_6056181273527844864_n
 • 33343084_2053636394957683_865513996944408576_n
 • 33308229_2053636341624355_183195396149870592_n
 • 30742940_1858572004443078_3272619763628507136_n
 • 30743444_1858572064443072_2104237600821739520_n
 • 30743817_1858570491109896_3761365768940290048_n__1_
 • 30741420_1858572114443067_4734046003148095488_n
 • 30742725_1858572174443061_2442742119656325120_n
 • 30728903_1858570444443234_3876029902411005952_n
 • 30742601_1858570634443215_4387421608122253312_n
 • 31044826_1858571011109844_3637438980150001664_n
 • 30698030_2057318604545929_9208207117217955840_n
 • 30728903_1858570444443234_3876029902411005952_n_-_Copy
 • 30704886_2057318684545921_9105624980153958400_n
 • 30739125_1858572244443054_6725735965958078464_n_-_Copy
 • 30704352_2057318561212600_1496578472368144384_n
 • 30739125_1858572244443054_6725735965958078464_n
 • 30706375_1858570977776514_2653733547713495040_n_-_Copy
 • 30706375_1858570977776514_2653733547713495040_n
 • 30740339_1858570584443220_9078853675903877120_n_-_Copy
 • 30742058_1858570397776572_2500466969740836864_n
Cho bé yêu

Kế hoạch tháng 9/2018

Hòa chung với niềm vui hân hoan chào đón năm học mới của học sinh khắp mọi miền đất nước. Hôm nay trường mầm non Hải Xuân long trọng tổ chức“Mừng ngày Hội đến trường của bé năm học 2018 - 2019”.

Cấp học mầm non tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019

Sáng ngày 01/08/2018, sau 2 tháng nghỉ hè toàn thể CBGVNV có mặt đông đủ theo đúng quy định của ngành

Ngành GD&ĐT kêu gọi chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ tai nạn thương tâm

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Cho bé yêu

Kế hoạch tháng 9/2018

Hòa chung với niềm vui hân hoan chào đón năm học mới của học sinh khắp mọi miền đất nước. Hôm nay trường mầm non Hải Xuân long trọng tổ chức“Mừng ngày Hội đến trường của bé năm học 2018 - 2019”.

Cấp học mầm non tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019

Sáng ngày 01/08/2018, sau 2 tháng nghỉ hè toàn thể CBGVNV có mặt đông đủ theo đúng quy định của ngành

Ngành GD&ĐT kêu gọi chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ tai nạn thương tâm

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Cho cha mẹ

Kế hoạch tháng 9/2018

Hòa chung với niềm vui hân hoan chào đón năm học mới của học sinh khắp mọi miền đất nước. Hôm nay trường mầm non Hải Xuân long trọng tổ chức“Mừng ngày Hội đến trường của bé năm học 2018 - 2019”.

Cấp học mầm non tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019

Sáng ngày 01/08/2018, sau 2 tháng nghỉ hè toàn thể CBGVNV có mặt đông đủ theo đúng quy định của ngành

Ngành GD&ĐT kêu gọi chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ tai nạn thương tâm

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Cho bé yêu

Kế hoạch tháng 9/2018

Hòa chung với niềm vui hân hoan chào đón năm học mới của học sinh khắp mọi miền đất nước. Hôm nay trường mầm non Hải Xuân long trọng tổ chức“Mừng ngày Hội đến trường của bé năm học 2018 - 2019”.

Cấp học mầm non tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019

Sáng ngày 01/08/2018, sau 2 tháng nghỉ hè toàn thể CBGVNV có mặt đông đủ theo đúng quy định của ngành

Ngành GD&ĐT kêu gọi chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ tai nạn thương tâm

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều 28/5/2018 Trường mầm non Hải Xuân phát thưởng cho con em là con của CBGVNV trong trường đạt thành tích trong năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật vui vẽ và bồ ích.

Tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2017-2018 Trường mầm non Hải Xuân có 3 giải C gồm các cô: 1. Cáp Thị Thùy 2. Cáp Thị Duyên 3. Lê Thị Ánh Thương Xin chúc mừng các cô với nổ lực, cố gắng sáng tạo của mình.

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 11
Tháng trước : 459